Essi-Allianssin ammatillinen tuki

Essi-Allianssin tuen määrä elää joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan. Useimmiten palvelun alkaessa asiakas saa intensiivistä tukea, josta vähitellen siirrytään perustuen kautta kevyelle tuelle. 

 

Asiakas saa intensiivituen aikana erittäin vahvan ammatillisen tuen ja motivoinnin, ja tarvittaessa ohjaajaan voi olla yhteydessä päivittäin. Intensiivituen tarkoituksena on vähentää tulevan tuen tarvetta. Intensiivituen aikana asiakkaan nimetty omaohjaaja raportoi kuukausittain palvelun etenemisestä sosiaalityöntekijälle.

 

Perustuen aikana ammatillisen tuen tarve vähenee ja vertaistuen määrä kasvaa. Tukea annetaan asiakkaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähenevässä määrin. Perustuen tavoitteena on valmistaa asiakasta itsenäiseen asumiseen. Perustuella olevaa asiakasta tavataan viikoittain, ja ohjaaja raportoi palvelusta sosiaalityöntekijälle kolmen kuukauden välein.

 

Kevyelle tuelle siirrytään tilaajan päätöksellä erikseen neuvotellen asiakkaan ja palveluntuottajan kanssa. Asiakas voi siirtyä kevyelle tuelle, kun asumisen arjen taidot ovat kohentuneet. Ammatillinen tuki on kevyttä ja ylläpitävää seurantavaiheen tukea. Tarkoituksena on, että asiakas selviytyy pääasiassa itsenäisesti. Myös kevyen tuen asiakkaista raportoidaan kolmen kuukauden välein.

Tuen tasot

Yhteystiedot

ESSI-ALLIANSSI

Läkkisepänkuja 2 B

02650 Espoo

palveluohjaus@essi-allianssi.fi

Allianssipäällikkö

Heikki Laukkanen

Puh. 044 7322 741 

OHJAAJAT_talo_puu_pilvi.png
Palautekuori_Essi.png

© 2020 by Annexus Oy

  • Essi-Allianssi Facebook