top of page

Essi-Allianssi lyhyesti

Allianssin asiakkaat saavat palvelua Asunto ensin -periaatteella, jossa ajatuksena on ensin turvata asuminen ja sitten vasta aloittaa muu sosiaalinen kuntoutuminen. 

 

Periaatteen mukaan asunto on siis päämäärän sijasta perustavanlaatuinen, ensimmäinen lähtökohta sosiaalisen kuntoutumisen prosessin käynnistämiselle ja onnistumiselle.  

 

Malli korostaa asiakkaan

  • itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, 

  • asumisen turvaamista, 

  • yhteiskuntaan integroitumisen tukemista ja 

  • haittojen vähentämisen orientaatiota. 

 

Allianssin asiakkaat ovat pääasiallisesti nuoria aikuisia, jotka tarvitsevat tukea asumiseensa ja itsenäisen elämisen onnistumiseen. Asiakkaat voivat olla erityisnuoria, joilla voi olla esimerkiksi kaksoisdiagnoosi, psyykkisiä ongelmia tai päihteiden ongelmakäyttöä.  

 

Allianssin tuki on tarkoitettu myös vankilasta vapautuville ja rikosseuraamustaustaisille. Asiakkailla on usein  taustalla pitkäaikaista toimettomuutta: hän ei ole esimerkiksi kiinnittynyt työ- tai opiskeluelämään, tai opinnot ovat keskeytyneet. 

 

Asiakkaan elämänhallinnassa ja sosiaalisissa suhteissa on usein haasteita, toimintakyky voi olla alentunut ja päivärytmi sekaisin. Lähiverkoston tuki voi olla olematonta ja perhe- tai parisuhteet ovat usein rikkonaisia.

 

Useilla asiakkailla on taustalla pitkäkestoista asunnottomuutta ja häätöjä vuokravelkojen tai häiriökäyttäytymisen takia.

bottom of page