top of page

Työn vaikuttavuuden seuranta

Essi-Allianssi on sitoutunut tavoitteelliseen työskentelyyn asiakkaiden kanssa, ja työn vaikuttavuutta seurataan ja mitataan aktiivisesti. 

 

Mitattavia avaintulosalueita on tällä hetkellä kolme: asiakastyytyväisyys, kuntoutumisaika ja asumisen pysyvyys.

 

Essi-Allianssin kaikille asiakkaille tehdään kerran vuodessa asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset käydään huolellisesti läpi sekä Essi-Allianssin johtoryhmässä että ohjaajien tiimitapaamisessa. Asiakastyytyväisyyskyselystä nostetaan esiin työn kehittämiskohteita seuraavaksi vuodeksi.

 

Asiakkaiden kuntoutumisaikaa seurataan tukitasojen avulla. Essi-Allianssin työskentelyn tavoitteena olisi että asiakas voisi siirtyä Essi-Allianssin kevyen tuen tasolle tai kokonaan itsenäiseen asumiseen noin vuoden sisällä asiakkuuden aloittamisesta.

 

Essi-Allianssi tukee asiakkaiden asumisen taitoja arjessa, ja jokaisen asiakkaan kohdalla edetään yksilöllisesti. Kaikkien asiakkaiden kohdalla tavoitteenamme on tarjota oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea siten, että asuminen ei päättyisi häätöön.

bottom of page